Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Danh sách Người quản lý Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

1. Nguyễn Văn Chúng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty

2. Vũ Hồng Nhân - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty

3. Bùi Tấn Quí - Phó Giám đốc Công ty

4. Hứa Trọng Nghĩa - Kiểm soát viên Công ty

5. Nguyễn Thanh Cư - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.