Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nhân sự Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

1. Ban chấp hành lâm thời và Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Công ty:

Đồng chí Trương Quốc Sơn - Bí thư

- Đồng chí Trần Thị Cẩm Vân - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Đoàn Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Trịnh Ngọc Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Phan Như Pháp - Ủy viên Ban Chấp hành

2. Các Chi đoàn trực thuộc:

* Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng Công ty:

- Đồng chí Đoàn Thị Thanh Nhàn - Bí thư

- Đồng chí Phan Như Pháp - Phó Bí thư

- Đồng chí Cao Bá Trung - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Trần Thị Ngọc Trâm - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Lê Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành.

* Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm Khách sạn Bàn Thạch: 

Đồng chí Trương Quốc Sơn - Bí thư

Đồng chí Trịnh Ngọc Khoa - Phó Bí thư

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Đỗ Trần Minh Học - Ủy viên Ban Chấp hành

- Đồng chí Lê Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Chấp hành.