Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VÀO KCN TAM THĂNG VÀ KCN BẮC CHU LAI

e141dd653d3f55123bde252839c9a8f7-0.jpg

Ghi chú: Nhà đầu tư có thể thực hiện các thủ tục tại các mục 1, 2 cùng một lúc; thủ tục tại các mục 3, 7 cùng một lúc; thủ tục tại các mục 8, 10 cùng một lúc.

TT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Thời hạn giải quyết

Ghi chú

1

Tìm hiểu thông tin, chọn vị trí ký thỏa thuận với CIZIDCO

CIZIDCO

 

Tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án phải trình cấp Bộ hoặc cấp địa phương thẩm định và phê duyệt.

2

Xin chủ trương đầu tư

BQL Khu KTM Chu Lai

35 ngày

3

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Sở TN&MT

 

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

BQL Khu KTM Chu Lai

09 ngày

5

Ký kết hợp đồng thuê lại đất

CIZIDCO

 

6

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

02 ngày

7

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Bộ TN&MT

45 ngày

UBND tỉnh Quảng Nam

 50 ngày

8

Thẩm định thiết kế cơ sở

Bộ xây dựng

20 ngày

BQL Khu KTM Chu Lai

≤ 12 ngày

9

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

Bộ xây dựng

≤ 30 ngày

BQL Khu KTM Chu Lai

≤ 18 ngày

10

Thẩm định thiết kế PCCC

Cơ quan Cảnh sát PCCC

≤ 15 ngày

11

Cấp phép xây dựng

BQL Khu KTM Chu Lai

≤ 15 ngày

12

Đăng ký mua điện

Điện lực Quảng Nam

10 ngày

13

Đăng ký mua nước

CIZIDCO

 

14

Thi công và báo cáo hoàn thành đi vào hoạt động

BQL Khu KTM Chu Lai và CIZIDCO

 

15

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Sở TN&MT và các đơn vị liên quan

  

Ghi chú: Thời hạn giải quyết tính theo ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Cizidco sẽ hỗ trợ hoàn thiện các bước thủ tục cho Nhà đầu tư trong quá trình đăng ký và thực hiện dự án.