Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Thành viên Ban Thanh tra nhân dân

1. Lê Công Bình - Trưởng ban Ban quản lý KCN Tam Thăng

2. Nguyễn Vĩnh Dương - Trưởng ban Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng

3. Trần Quốc Trưởng - Phó ban Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai

4. Ngô Kiều Diễm - Nhân viên Phòng Kế hoạch Tài chính

5. Trương Quốc Sơn - Phó Giám đốc Khách sạn ven sông Bàn Thạch.