Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nhân sự Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

1. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty:

- Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty

- Đồng chí Huỳnh Thị Tú Trinh - Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty

- Đồng chí Bùi Tấn Quí - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn

- Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3, Chánh văn phòng Công ty

- Đồng chí Lê Công Bình - Đảng ủy viên, Trưởng ban Ban quản lý các KCN

- Đồng chí Nguyễn Vĩnh Dương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2, Trưởng Ban quản lý dự án, Bí thư Đoàn thanh niên

2. Các chi bộ trực thuộc:

* Ban chấp hành Chi bộ 1:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Cư - Bí thư Chi bộ, Phụ trách Kế toán kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

* Ban chấp hành Chi bộ 2:

- Đồng chí Nguyễn Vĩnh Dương - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban quản lý dự án, Bí thư Đoàn thanh niên

- Đồng chí Hoàng Kỳ Giang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh xây lắp

- Đồng chí Trần Thị Cẩm Vân - Chi ủy viên, Nhân viên Ban quản lý dự án

* Ban chấp hành Chi bộ 3:

- Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng Công ty

- Đồng chí Trần Quốc Trưởng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai.

* Ban chấp hành Chi bộ 4:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Khách sạn ven sông Bàn Thạch

- Đồng chí Trương Quốc Sơn - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Khách sạn ven sông Bàn Thạch

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sơn - Chi ủy viên, Nhân viên Khách sạn ven sông Bàn Thạch

* Ban chấp hành Chi bộ 5:

 - Đồng chí Lê Ngọc Thủy - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty

3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty:

- Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Chủ nhiệm

- Đồng chí Trần Quốc Trưởng - Phó Chủ nhiệm

- Đồng chí Ngô Kiều Diễm - Ủy viên.