Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nhân sự Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

1. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty:

- Đồng chí Nguyễn Văn Chúng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty

- Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty

- Đồng chí Trần Quốc Trưởng - Đảng ủy viên, Trực đảng, Phó Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai

- Đồng chí Bùi Tấn Quí - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn

- Đồng chí Nguyễn Vĩnh Dương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2, Trưởng Ban quản lý dự án, Bí thư Đoàn thanh niên

- Đồng chí Lê Công Bình - Đảng ủy viên, Trưởng Ban quản lý KCN Tam Thăng

- Đồng chí Huỳnh Thị Tú Trinh - Đảng ủy viên, Kiểm soát viên Công ty.

2. Các chi bộ trực thuộc:

* Ban chấp hành Chi bộ 1:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Cư - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Khách sạn ven sông Bàn Thạch

- Đồng chí Ngô Kiều Diễm - Chi ủy viên, Nhân viên phòng Kế hoạch Tổng hợp.

* Ban chấp hành Chi bộ 2:

- Đồng chí Nguyễn Vĩnh Dương - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban quản lý dự án, Bí thư Đoàn thanh niên

- Đồng chí Lê Ngọc Thủy - Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh xây lắp

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Nhàn - Chi ủy viên, Nhân viên Ban quản lý KCN Tam Thăng.

* Ban chấp hành Chi bộ 3:

- Đồng chí Bùi Tấn Quí - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn

- Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai

- Đồng chí Huỳnh Thị Yên - Chi ủy viên, Phó Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai.

3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty:

- Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Chủ nhiệm

- Đồng chí Trần Quốc Trưởng - Phó Chủ nhiệm

- Đồng chí Lê Công Bình - Ủy viên.