Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện:

 

- Công ty nằm trong lộ trình cổ phần hóa của Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Nam đến năm 2015,

- Thời điểm khóa sổxác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty là ngày 30/9/2015 (Theo Quyết định số 4262/QĐ-UBND ngày 04/11/2015).