Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Giới thiệu chung về xí nghiệp

1. Tên đơn vị : Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh xây lắp
2. Trụ sở : Lô số 05, đường số 1, khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
3. Điện thoại : (0510) 2479579 ; Fax : (0510) 3567589
5. Giám đốc : Nguyễn Văn Vinh ; ĐT : 0905.519.028