Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Quản lý văn bản

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Ngày đăng Nội dung trích yếu Lượt tải về
Biểu mẫu số 3 05/02/2009 05/21/2014

Báo cáo tình hình sử dụng lao động

372
Biểu mẫu số 1 05/02/2009 05/21/2014

Biểu mẫu báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh

360
BCGSMTDK 01/01/1970 05/21/2014

Form báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ

545
87/QĐ-KTM 04/20/2007 05/15/2014

Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư tại Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

1666
4342 /QĐ-UBND 12/18/2009 05/21/2014

Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Công trình: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai

458
432 /QĐ-KTM 11/18/2008 05/21/2014

Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 1)

351
43/2004/QĐ-TTg 03/23/2004 05/15/2014

Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

354
253/2006/QĐ-TTg 11/06/2006 05/15/2014

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

366
109/ QĐ-KTM 05/17/2007 05/21/2014

Quyết định về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2) tỉ lệ 1/2000

379
08 /QĐ-KTM 01/12/2008 05/21/2014

Quyết định về việc ban hành điều lệ quản lý Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai

480