vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Ưu đãi đầu tư

1381802193 ogp1353127024-jpgĐầu tư tại KCN Bắc Chu Lai và KCN Tam Thăng, Nhà đầu tư được quyền lựa chọn và quyết định hình thức thực hiện dự án (không phân biệt nhà đầu tư trong và ngoài nước) và được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất của Chính phủ dành cho Khu kinh tế mở Chu Lai.
* Về mặt bằng:
- Thời gian thuê đất: 50 năm.
- Nhà máy của các Doanh nghiệp được xây dựng trên khu đất có cơ sở hạ tầng đồng bộ, các dịch vụ về điện, nước, bưu chính viễn thông được cung cấp đến chân tường khuôn viên nhà máy.
* Về thuế:
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 10% trong 15 năm; miễn 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.
- Thuế nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định; được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm đầu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện bán thành phẩm thuộc diện hàng hóa trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất..
* Hỗ trợ khác:
Ngoài các ưu đãi trên, Nhà đầu tư được cho thuê đất và được miễn toàn bộ tiền thuê đất để xây dựng nhà ở công nhân; hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam và Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.
- Thủ tục đầu tư
- Khi đầu tư tại KCN Bắc Chu Lai và KCN Tam Thăng, Nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư một cách cụ thể theo cơ chế một cửa liên thông tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai với phương châm "Thành công của nhà đầu tư là thành công của KCN".
* Giá cho thuê lại đất, phí dịch vụ quản lý và bảo dưỡng hạ tầng KCN Bắc Chu Lai 06 tháng đầu năm 2024:
- Giá cho thuê lại đất (chưa bao gồm VAT): 0,64 - 0,7 USD/m2/1 năm (tương đương 32 - 35 USD/m2/50 năm).
- Phí dịch vụ quản lý và bảo dưỡng hạ tầng : 0,25 USD/m2/1 năm (Chưa bao gồm VAT). 
* Giá cho thuê lại đất, phí dịch vụ quản lý và bảo dưỡng hạ tầng KCN Tam Thăng 06 tháng đầu năm 2024:
- Giá cho thuê lại đất (chưa bao gồm VAT): 0,84 - 0,9 USD/m2/1 năm (tương đương 42 - 45 USD/m2/50 năm).
- Phí dịch vụ quản lý và bảo dưỡng hạ tầng : 0,25 USD/m2/1 năm (Chưa bao gồm VAT).