vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Tình hình cho thuê đất tại KCN Tam Thăng tính đến tháng 9/2018

* CĂN CỨ PHÁP LÝ  DỰ ÁN KCN TAM THĂNG

- Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng;

- Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng;

- Quyết định số 208/QĐ-KTM ngày 13/8/2015 của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu KCN Tam Thăng;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3178431413 được BQL KKTM Chu Lai cấp ngày 13/1/2015; thay đổi lần 1: 24/10/2017 cho dự án đầu tư đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng;

- Quyết định 3593/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng sử dụng đất thuộc quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tam Thăng;

 

Bảng quy hoạch sử dụng đất KCN Tam Thăng

Loại đất

Diện tích (m2)

Thành phần (%)

1. Đất công nghiệp

1.605.040,62

81,42

2. Đất Khu xử lý nước thải

30.800

1,56

3. Đất cây xanh

211.540,94

10,73

4. Đất giao thông, HTKT

123.937,47

6,29

Tổng cộng

1.971.319,03

100

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỢT XIN THUÊ ĐẤT KCN TAM THĂNG

GIỮA CIZIDCO VÀ BQL KKTM CHU LAI

(Cập nhật đến tháng 9/2018)

Đợt

Tờ trình xin thuê đất của CIZIDCO

Quyết định giao đất của UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định cho thuê đất của BQL KKTM Chu Lai

Diện tích (m2)

Hợp đồng

Quyết định miễn tiền thuê đất

1

67/TTr-Cty ngày 1/7/2015

2423/QĐ-UBND ngày 09/7/2015

175/QĐ-KTM ngày 16/07/2015

756,672.90

05/HĐTĐ ngày 28/12/2015

278/QĐ-CT ngày 14/01/2016

2, 3

134/TTr-Cty ngày 18/11/2015 & 10/TTr-Cty ngày 25/1/2016

1119/QĐ-UBND ngày 29/3/2016

57/QĐ-KTM ngày 13/4/2016

169,801.60

03/HĐTĐ ngày 23/5/2016

5135/QĐ-CT ngày 07/7/2016

4

35/TTr-Cty ngày 9/6/2017

2117/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

132/QĐ-KTM ngày 19/6/2017

272,206

06/HĐTĐ ngày 23/8/2017

209/QĐ-KTM ngày 14/09/2017

5

57/TTr-Cty ngày 7/9/2017

1096/QĐ-UBND ngày 29/03/2018

62/QĐ-KTM ngày 10/04/2018

70,519.90

02/HĐTĐ ngày 16/04/2018

Đã nộp đề nghị miễn tiền thuê đất ngày 12/04/2018

6

28/TTr-Cty ngày 12/4/2018

1108/QĐ-UBND ngày 29/03/2018

94/QĐ-KTM ngày 08/05/2018

150,838.50

04/HĐTĐ ngày 30/07/2018

180/QĐ-KTM ngày 1/8/2018

7

74/TTr-Cty ngày 4/9/2018

2373/QĐ-UBND ngày 07/08/2018

213/QĐ-KTM ngày 18/09/2018

54,289.90

   

8

75/TTr-Cty ngày 4/9/2018

2372/QĐ-UBND ngày 07/08/2018

214/QĐ-KTM ngày 18/09/2018

14,127.60

   

9

78/TTr-Cty ngày 11/9/2018

1108/QĐ-UBND ngày 29/03/2018

215/QĐ-KTM ngày 19/09/2018

11,698.30

   

TỔNG DIỆN TÍCH ĐÃ ĐƯỢC CHO THUÊ

1,500,154.70

   

TỔNG CỘNG

1,500,154.70

   
 
 

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN TAM THĂNG  

(Tỷ lệ lấp đầy 68%, Cập nhật đến tháng 09/2018)

TT

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

QUỐC GIA

DỰ ÁN

DIỆN TÍCH (ha)

GHI CHÚ

CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

1

Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng

Hàn Quốc

Nhà máy dệt, may, nhuộm và phụ liệu dệt may

33,6

Đã đi vào hoạt động

2

Công ty TNHH MTV Ducksan Vina

Hàn Quốc

Nhà máy sợi, dệt, vải, nhuộm

6,6

Đã đi vào hoạt động

3

Công ty TNHH Fashion Garments

Sri Lanka

Nhà máy may, in, thêu

9,6

Đã đi vào hoạt động

4

Công ty TNHH MTV Young Jin Vina

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất hợp chất hữu cơ và gia công ngành may

1,5

Đã đi vào hoạt động

5

Công ty TNHH MTV Moon Chang Vina

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc

3,6

Đã đi vào hoạt động

6

Công ty TNHH MTV Panko E&D

Hàn Quốc

Nhà xưởng cho thuê

 6,4

Đã đi vào hoạt động

7

Công ty TNHH MTV Bê tông Hồng Tín Tam Thăng

Việt Nam

Nhà máy Bê tông Hồng Tín Tam Thăng

1,5

Đã ngưng hoạt động

CÁC DỰ ÁN ĐANG XÂY DỰNG

8

Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ tái tạo

Việt Nam

Nhà máy tái sử dụng nước

2,17 

GCN ĐK ĐT số 3465855862 ngày 01/12/2016 Thay đổi lần 1: 13/11/2017

9

Công ty TNHH Amann Việt Nam

Đức

Nhà máy sản xuất chỉ may

4,5

GCN ĐK ĐT số 2148714090 ngày 13/02/2018

10

Công ty TNHH CTR VINA

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô

5,5

GCN ĐK ĐT số 3223817893 ngày 06/03/2018

11

Công ty TNHH Oriental Commerce Vina

Hàn Quốc

Nhà máy phụ tùng ô tô bằng đùn chất dẻo

3,37

GCN ĐK ĐT số 5412440473 ngày 06/04/2018

CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

12

Công ty TNHH Great Bright Vina

Hồng Kông

Nhà máy sản xuất vải lông thú giả

5,1

GCN ĐK ĐT số 6539265063 ngày 04/09/2018

13

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất vải mành

20

GCN ĐK ĐT số 6554563424 ngày 28/08/2018

14

Công ty TNHH Jay Jay Vina

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất dệt, nhuộm và phủ vải

3,63

GCN ĐK ĐT số 5413860790 ngày 15/08/2018

CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

15

Công ty TNHH Sâm Sâm

Việt Nam

Nhà máy chế biến dược liệu Sâm Sâm

2,43

Đã được chấp thuận chủ trương tại CV số 989/CV-KTM ngày 20/11/2017

TỔNG CỘNG

109.5

 

CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ XƯỞNG CỦA PANKO E&D

16

Công ty TNHH chỉ may công nghiệp Rio Quảng Nam

Hàn Quốc

Nhà máy nhuộm chỉ

 

GCN ĐK ĐT số 7688272889 ngày 19/03/2018

17

Công ty TNHH Ilsong Vina

Việt Nam

Nhà máy in

 

GCN ĐK ĐT số 2736084053 ngày 08/12/2017

18

Công ty TNHH MTV Dooji Vina

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất dây thun, dây bện, băng keo

 

GCN ĐK ĐT số 6556476430 ngày 27/12/2017

19

Công ty TNHH Sin Jeong Vina

Việt Nam

Xưởng thêu trang phục

 

GCN ĐK ĐT số 3016267473 ngày 16/07/2018

 

Tổng diện tích KCN là 197 ha, trong đó có 160,5 ha đất công nghiệp cho thuê.

Đến nay, đã thực hiện Bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 150 ha, đã cho thuê lại đất khoảng 109 ha đất công nghiệp. Hiện có khoảng 15 ha đất công nghiệp sạch cho thuê.

Hiện CIZIDCO đang tiến hành Bồi thường giải phóng mặt bằng cho diện tích 47/197 ha còn lại của KCN Tam Thăng.