vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng.

z5537843746000_60c10721fc021cd5880f0f7ba05be148.jpg

Ngày 14/6/2024, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (Công ty) tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030” và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm

Xem tiếp...

Sôi nổi Hội thi tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

img_4325.jpeg

Vừa qua ngày 17/5/2024, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (CIZIDCO) thực hiện Kế hoạch 158-KH/TU của Thành ủy Tam Kỳ về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi

Hội thi với 03 nội dung chính gồm thi bài viết gương người tốt việc tốt; thi chào hỏi và tiểu phẩm sân khấu. Với tinh thần, giao lưu, học hỏi cùng với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư kĩ

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

z5237597332606_b68d145a13000ab2012d7cfbf1a08cd7.jpg

Ngày 08/3/2024, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (Công ty) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị, có đồng chí Vũ Hồng Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty; các đồng chí Đảng ủy viên, HĐTV, BGĐ, KSV

Xem tiếp...

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

z5115517552837_267250dec5a7e6be3863414b6074c85f.jpg

Ngày 26/01/2024, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị, cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, đồng chí Kiểm soát viên và toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú Công ty. Đặc biệt về

Xem tiếp...

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

z4525497361780_d9611177aa542dc790dae3f8104bf6cc.jpg

Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2023, ngày 17/7/2023, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty, đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Đại diện Công Đoàn

Xem tiếp...

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2023.

z4326330055073_10bd2faa8338ac0148cba6e06596b758.jpg

Chiều ngày 05/5/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2023: “Về đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khẳng định vị thế và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam”.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Vũ Hồng Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí Đảng ủy viên, Lãnh đạo các phòng, ban và toàn thể Đảng viên

Xem tiếp...

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

Chu_tich.jpg

Ngày 13/01/2023, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Ân - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ và cùng toàn thể Đảng viên Công ty.

Xem tiếp...

ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

z3979218731422_1521d88b3729167d3cb26fbe8f327137.jpg

Ngày 22 và ngày 23/12/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (Công ty) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị, có đồng chí Vũ Hồng Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể Đảng viên, Người lao động Công ty.

Xem tiếp...

ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Quang_canh.jpg

Ngày 29 và ngày 30/8/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị, có đồng chí Vũ Hồng Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Huỳnh Thị Tú Trinh – Đảng ủy viên, Thành viên HĐTV Công ty; đồng chí Lê Ngọc Thủy – Đảng ủy viên, Giám đốc Công ty; các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể Đảng viên, Người lao động Công

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

45fda3b3d8181b464209.jpg

Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2022, ngày 08/7/2022, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty, đồng chí Lê Ngọc Thủy – Đảng ủy viên, Giám đốc Công ty, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Đại diện Công Đoàn, Đoàn Thanh niên công ty, cùng toàn thể cán bộ Đảng viên Công ty.

Xem tiếp...