vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

TÌNH HÌNH CHO THUÊ ĐẤT TẠI KCN TAM THĂNG TÍNH ĐẾN 31.12.2017

* CĂN CỨ PHÁP LÝ DỰ ÁN KCN TAM THĂNG

- Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng;

- Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng;

- Quyết định số 208/QĐ-KTM ngày 13/8/2015 của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu KCN Tam Thăng;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3178431413 được BQL KKTM Chu Lai cấp ngày 13/1/2015; thay đổi lần 1: 24/10/2017 cho dự án đầu tư đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng;

- Quyết định 3593/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng sử dụng đất thuộc quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tam Thăng;

Bảng quy hoạch sử dụng đất KCN Tam Thăng

Loại đất

Diện tích (m2)

Thành phần (%)

1. Đất công nghiệp

1.605.040,62

81,42

2. Đất Khu xử lý nước thải

30.800

1,56

3. Đất cây xanh

211.540,94

10,73

4. Đất giao thông, HTKT

123.937,47

6,29

Tổng cộng

1.971.319,03

100

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỢT XIN THUÊ ĐẤT KCN TAM THĂNG

GIỮA CIZIDCO VÀ BQL KKTM CHU LAI

Cập nhật đến tháng 12/2017

Đợt

Tờ trình xin thuê đất của CIZIDCO

Quyết định giao đất của UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định cho thuê đất của BQL KKTM Chu Lai

Diện tích (m2)

Hợp đồng

Quyết định miễn tiền thuê đất

1

67/TTr-Cty ngày 1/7/2015

2423/QĐ-UBND ngày 09/7/2015

175/QĐ-KTM ngày 16/07/2015

756,672.9

05/HĐTĐ ngày 28/12/2015

278/QĐ-CT ngày 14/01/2016

2, 3

134/TTr-Cty ngày 18/11/2015 & 10/TTr-Cty ngày 25/1/2016

1119/QĐ-UBND ngày 29/3/2016

57/QĐ-KTM ngày 13/4/2016

169,801.6

03/HĐTĐ ngày 23/5/2016

5135/QĐ-CT ngày 07/7/2016

4

35/TTr-Cty ngày 9/6/2017

2117/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

132/QĐ-KTM ngày 19/6/2017

272,206

06/HĐTĐ ngày 23/8/2017

209/QĐ-KTM ngày 14/09/2017

5

57/TTr-Cty ngày 7/9/2017

   

70,519.9

   

TỔNG DIỆN TÍCH ĐÃ ĐƯỢC CHO THUÊ

1,198,680.5

   

TỔNG CỘNG

1,269,200.4

   

Tổng diện tích KCN là 197 ha, trong đó có 160,5 ha đất công nghiệp cho thuê.

Tổng diện tích đã cho thuê lại và thỏa thuận với Doanh nghiệp là: 108,84 ha. Trong đó:

+ Diện tích đã ký hợp đồng: 70,37 ha

+ Diện tích đã thỏa thuận: 38,47 ha.

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN TAM THĂNG

(Tỷ lệ lấp đầy 68%, Cập nhật đến tháng 12/2017)

TT

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

QUỐC GIA

DỰ ÁN

DIỆN TÍCH (ha)

GHI CHÚ

CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

1

Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng

Hàn Quốc

Nhà máy dệt, may, nhuộm và phụ liệu dệt may

33,6

Đã ký hợp đồng thuê lại đất

2

Công ty TNHH MTV Ducksan Vina

Hàn Quốc

Nhà máy sợi, dệt, vải, nhuộm

6,6

3

Công ty TNHH Fashion Garments

Sri Lanka

Nhà máy may, in, thêu

15

4

Công ty TNHH MTV Young Jin Vina

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất hợp chất hữu cơ và gia công ngành may

1,5

5

Công ty TNHH MTV Moon Chang Vina

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc

3,6

6

Công ty TNHH MTV Bê tông Hồng Tín Tam Thăng

Việt Nam

Nhà máy Bê tông Hồng Tín Tam Thăng

1,5

CÁC DỰ ÁN ĐANG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

7

Công ty TNHH MTV Panko E&D

Hàn Quốc

Nhà xưởng cho thuê

 6,4

Đã ký hợp đồng thuê lại đất

8

Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ tái tạo

Việt Nam

Nhà máy tái sử dụng nước

2,17 

CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

9

Công ty TNHH Amann Việt Nam

Đức

Nhà máy sản xuất chỉ may

4,5

 

10

Công ty TNHH NEO CTR

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô

5,5

 

11

Công ty TNHH Oriental Commerce

Hàn Quốc

Nhà máy phụ tùng ô tô bằng đùn chất dẻo

3,37

 

12

Công ty TNHH Great Bright

Hồng Kông

Nhà máy dệt nhuộm

5,1

 

13

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất các sản phẩm công nghiệp

20

 

TỔNG CỘNG

108.84

 

CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ XƯỞNG CỦA PANKO E&D

14

Công ty TNHH chỉ may công nghiệp Rio Quảng Nam

Hàn Quốc

Nhà máy nhuộm chỉ

   

15

Công ty TNHH Ilsong Vina

Việt Nam

Nhà máy in

   

16

Mr. Cho Hyun Tae

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất dây thun, dây bện, băng keo