vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (CIZIDCO) được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thành lập tại Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 10/10/2011.

Công ty được giao nhiệm vụ quản lý, đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Chu Lai, KCN Tam Thăng, KCN Tam Thăng mở rộng; kinh doanh dịch vụ Trung tâm Khách sạn Bàn Thạch; duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai; tư vấn khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình Khu đô thị, giao thông, dân dụng, công nghiệp. Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai trân trọng tri ân các Nhà đầu tư, các đơn vị đã và đang quan tâm đến các Khu Công Nghiệp do Công ty làm chủ đầu tư và các dịch vụ do Công ty chúng tôi cung cấp. Đến với CIZIDCO quý vị sẽ nhận được sự đồng hành của chúng tôi trong một môi trường thân thiện và phát triển bền vững.

Trân trọng!