vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nhân sự Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

1. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty:

- Đồng chí Bùi Tấn Quí - Chủ tịch

- Đồng chí Hoàng Kỳ Giang - Phó Chủ tịch

- Đồng chí Trương Quốc Sơn - Ủy viên Ban chấp hành

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban chấp hành

- Đồng chí Phạm Thị Sương - Ủy viên Ban chấp hành

- Đồng chí Trịnh Thế Thìn - Ủy viên Ban chấp hành

Đồng chí Huỳnh Thị Yên - Ủy viên Ban chấp hành.

2. Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Công ty:

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

- Đồng chí Lê Xuân Huy - Ủy viên Ủy ban kiểm tra

- Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Thầm - Ủy viên Ủy ban kiểm tra.