vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VÀO KCN TAM THĂNG VÀ KCN BẮC CHU LAI

 

 4

TT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Thời hạn giải quyết dự kiến

Ghi chú

1

Tìm hiểu thông tin, chọn vị trí ký thỏa thuận với CIZIDCO

CIZIDCO

 

Tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án phải trình cấp Bộ hoặc cấp địa phương thẩm định và phê duyệt.

2

Xin chủ trương đầu tư

BQL các KKT&KCN tỉnh Quảng Nam

15 ngày

3

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Sở TN&MT

 

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

BQL các KKT&KCN tỉnh Quảng Nam

09 ngày

5

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

02 ngày

6

Ký Hợp đồng thuê lại đất

CIZIDCO

 

7

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Bộ TN&MT

45 ngày

UBND tỉnh Quảng Nam

50 ngày

8

Thẩm định thiết kế cơ sở

Bộ xây dựng

20 ngày

BQL các KKT&KCN tỉnh Quảng Nam

12 ngày

9

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

Bộ xây dựng

30 ngày

BQL các KKT&KCN tỉnh Quảng Nam

18 ngày

10

Thẩm định thiết kế PCCC

Cơ quan Cảnh sát PCCC

15 ngày

11

Cấp phép xây dựng

BQL các KKT&KCN tỉnh Quảng Nam

15 ngày

12

Đăng ký mua điện

Điện lực Quảng Nam

 

13

Đăng ký mua nước

CIZIDCO

 

14

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Sở TN&MT và các đơn vị liên quan

 

15

Thi công và báo cáo hoàn thành đi vào hoạt động

BQL các KKT&KCN tỉnh Quảng Nam và CIZIDCO

 

 

Ghi chú: Thời hạn giải quyết tính theo ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Cizidco sẽ hỗ trợ hoàn thiện các bước thủ tục cho Nhà đầu tư trong quá trình đăng ký và thực hiện dự án.