vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Tình hình cho thuê đất tại KCN Tam Thăng

* CĂN CỨ PHÁP LÝ  DỰ ÁN KCN TAM THĂNG

- Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng;

- Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng;

- Quyết định số 208/QĐ-KTM ngày 13/8/2015 của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu KCN Tam Thăng;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3178431413 được BQL KKTM Chu Lai cấp ngày 13/1/2015; thay đổi lần 1: 24/10/2017 cho dự án đầu tư đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng;

- Quyết định 3593/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng sử dụng đất thuộc quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tam Thăng;

- Tham Khảo Các Tin Tức Cho Thuê Nhà Đất Mặt Bằng Tại Alo Nhà Trọ

 

Bảng quy hoạch sử dụng đất KCN Tam Thăng

Loại đất

Diện tích (m2)

Thành phần (%)

1. Đất công nghiệp

1.605.040,62

81,42

2. Đất Khu xử lý nước thải

30.800

1,56

3. Đất cây xanh

211.540,94

10,73

4. Đất giao thông, HTKT

123.937,47

6,29

Tổng cộng

1.971.319,03

100

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN TAM THĂNG  

(Tỷ lệ lấp đầy 68%, Cập nhật đến tháng 03/2018)

TT

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

QUỐC GIA

DỰ ÁN

DIỆN TÍCH (ha)

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

GHI CHÚ

CÁC DỰ ÁN ĐANG HOẠT ĐỘNG

1

Công ty TNHH MTV Bê tông Hồng Tín Tam Thăng

Việt Nam

Nhà máy Bê tông Hồng Tín Tam Thăng

1,5

03/2015/HĐ-TLĐ ngày 11/12/2015

Đã đi vào hoạt động

2

Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng

Hàn Quốc

Nhà máy dệt, may, nhuộm và phụ liệu dệt may

33,6

01/2015/HĐ-TLĐ ngày 01/09/2015

Đã đi vào hoạt động

3

Công ty TNHH MTV Ducksan Vina

Hàn Quốc

Nhà máy sợi, dệt, vải, nhuộm

6,6

02/2015/HĐ-TLĐ ngày 01/09/2015

Đã đi vào hoạt động

4

Công ty TNHH Fashion Garments

Sri Lanka

Nhà máy may, in, thêu

9,6

04/2016/HĐ-TLĐ ngày 01/07/2016

Đã đi vào hoạt động

5

Công ty TNHH MTV Young Jin Vina

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất hợp chất hữu cơ và gia công ngành may

1,5

01/2016/HĐ-TLĐ ngày 21/04/2016

Đã đi vào hoạt động

6

Công ty TNHH MTV Moon Chang Vina

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc

3,6

02/2016/HĐ-TLĐ ngày 15/06/2016

Đã đi vào hoạt động

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐANG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

7

Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ tái tạo

Việt Nam

 Nhà máy tái sử dụng nước

2,17 

05/2016/HĐ-TLĐ ngày 30/11/2016

Đang đầu tư xây dựng (Có GPXD)

8

Công ty TNHH MTV Panko E&D

Hàn Quốc

Nhà xưởng cho thuê

 6,4

06/2017/HĐ-TLĐ ngày 20/06/2017

Đang đầu tư xây dựng (Có GPXD)

CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

9

Công ty TNHH Amann Việt Nam

Đức

Nhà máy sản xuất chỉ may

4,5

07/2018/HĐ-TLĐ ngày 20/03/2018

Đã được cấp GCN ĐK ĐT số 2148714090 ngày 13/02/2018

10

Công ty TNHH NEO CTR

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô

5,5

08/2018/HĐ-TLĐ ngày 28/03/2018

Đã được cấp GCN ĐK ĐT số 3223817893 ngày 06/03/2018

11

Công ty TNHH Great Bright (Hong Jin cũ)

Hồng Kông

Nhà máy dệt nhuộm

5,1

 

Đã được chấp thuận chủ trương tại Thông báo số 12/TB-KTM ngày 22/3/2016

12

Công ty TNHH Orientl Commerce

Hàn Quốc

Nhà máy phụ tùng ô tô bằng đùn chất dẻo

3,37

 

Đã được chấp thuận chủ trương tại Thông báo số 1051/TB-KTM ngày 04/12/2017

13

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất sợi thép

20

 

Được Bộ TN&MT chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 7076/BTNMT-TCMT ngày 29/12/2017

14

Công ty TNHH Sâm Sâm

Việt Nam

Nhà máy chế biến dược liệu Sâm Sâm

2,43

 

Đã được chấp thuận chủ trương tại CV số 989/CV-KTM ngày 20/11/2017

15

Tập đoàn JJ

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất dệt, nhuộm và phủ vải

3,63

 

Đã được chấp thuận chủ trương tại CV số 88/CV-KTM ngày 31/1/2017

TỔNG CỘNG

109.5

   

CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ XƯỞNG PANKO E&D

1

Công ty TNHH sản xuất sợi chỉ Rio Quảng Nam

Hàn Quốc

Nhà máy nhuộm chỉ

   

Đã được cấp GCN ĐK ĐT số 7688272889 ngày 19/03/2018

2

Công ty TNHH Ilsong

Hàn Quốc

Nhà máy in

   

Đã được cấp GCN ĐK ĐT số 2736084053 ngày 08/12/2017

3

Mr. Cho Hyun Tae

Hàn Quốc

Nhà máy sản xuất dây thun, dây bện, băng keo

   

Đã được cấp GCN ĐK ĐT số 6556476430 ngày 27/12/2017