Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Danh bạ điện thoại

TT

Họ và tên

 

Số điện thoại

I

Viên chức quản lý

   

1

Nguyễn Văn Chúng

Chủ tịch HĐTV, GĐ

 0914.026.026

2

Vũ Hồng Nhân

TV HĐTV, PGĐ

 0905.002.008
3

Bùi Tấn Quý

PGĐ

0905.226.132

4

Huỳnh Thị Tú Trinh

KSV

0989.930.983

II

P. Kế hoạch- Tổng hợp

   

5

Nguyễn Thanh Cư

Trưởng Phòng

0905.475.707

6

Trần Thị Nhật Tiến

NV

0913.874.343

7

Ngô Kiều Diễm

NV

0903.834.876

8

Nguyễn Thị Mỹ Thầm

NV

0935.479.011

9

Lê Thị Bích Hà

NV

0905.939.504

10

Phạm Thị Sương

NV

0989.387.650

11

Võ Văn Hoành

NV

0903.525.572

 12

Hồ Hải Sơn

NV

0935.878.464

13

Trần Thanh Vương

NV  
 14

Ngô Thị Hương

NV  
 15

Huỳnh Đức Sơn

NV  

III

Trung tâm dịch vụ khách sạn Bàn Thạch

   

16

Nguyễn Thanh Bình

Giám Đốc

0935.228.124 

17

Trương Quốc Sơn

Nhân sự

0935.252.113 

IV

BQL KCN Bắc Chu Lai

   
 18

Nguyễn Văn Vinh

Trưởng Ban

0905.519.028

 19

Trần Quốc Trưởng

Phó Ban

0913.019.163

20

Huỳnh Thị Yên

Phó Ban

0937.525.455

21

Nguyễn Hữu Đạt

NV

0904.261.533

22

Phan Như Pháp

NV

0905.949.691

23

Nguyễn Quân

NV

 

24

Trần Thanh Toán

NV

0167.2794.710

25

Lê Đình Lập

NV

 

26

Huỳnh Quốc Phú

NV

 
 27

Nguyễn Tuấn Khánh

NV
 0985.326.919
 28

Trương Thị Thu

NV   
 29

Châu Nguyễn Ngọc Ngộ

NV   

V

Xí Nghiệp DV và KD xây lắp

   

30

Lê Ngọc Thủy

Giám đốc XN

0903.555.136

31

Hoàng Ngọc Linh San

NV

0977.261.896

32

Phạm Thành Lê

NV

0906.744.913

33

Nguyễn Văn Long

NV

 
 34 Trần Viết Hoàn NV  
 35 Cao Bá Trung NV  

VI

BQL Dự án đầu tư xây dựng

   

36

Nguyễn Vĩnh Dương

Trưởng Ban

0978.502.662

37

Hoàng Kỳ Giang

Phó Ban

0905.633.187

38

Trần Thị Cẩm Vân

NV

0988.355.476

39

Lê Xuân Huy

NV

0938.254.544

40

Dương Trần Quốc Thống

NV

0919.658.252

 41

Nguyễn Hồng Nguyên

NV

0976.541.962

 42

Trần Phi Lân

NV

 
 43

Nguyễn Gia Trạch

NV

 
 44

Lê Ngọc Minh

NV

 

VII

BQL KCN Tam Thăng

   

45

Lê Công Bình

Trưởng Ban

0932.410.468

46

Lê Trường An

Phó Ban

0906.602.443

 47

Phạm Thanh Hùng

NV

0935.292.737

 48

Trịnh Thế Thìn

NV

0935.336.346

 49

Đoàn Thị Thanh Nhàn

NV

0935.435.295

 50

Hồ Ngọc Hậu

NV

0934.934.484