Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Danh bạ điện thoại

TT

Họ và tên

 Chức vụ

Số điện thoại

I

Lãnh đạo Công ty

   

1

Nguyễn Văn Chúng

Chủ tịch HĐTV

 

2

Vũ Hồng Nhân

    TV HĐTV,      Giám đốc

 

3

Bùi Tấn Quí

Phó Giám đốc

0905.226.132

4

Hứa Trọng Nghĩa

Kiểm soát viên

 

II Văn phòng Công ty    
5 Lê Ngọc Thủy Chánh Văn phòng 0903.555.136
6 Trần Thị Nhật Tiến NV 0913.874.343

7

Phạm Thị Sương

NV 0989.387.650
8

Võ Văn Hoành

NV 0903.525.572

9

Hồ Ngọc Hậu

NV 0934.934.484

III

Ban Kiểm toán nội bộ

   

10

Huỳnh Thị Tú Trinh

Trưởng Ban 0989.930.983

11

Trần Phi Lân

NV  

IV

P. Kế hoạch - Tài chính

   

12

Nguyễn Thanh Cư

Kế toán trưởng, Trưởng Phòng

0905.475.707

13

Lê Thị Bích Hà

Phó phòng

0905.939.504

14

Ngô Kiều Diễm

NV

0903.834.876

15

Nguyễn Thị Mỹ Thầm

NV

0935.479.011

16

Trần Thị Ngọc Trâm

NV

 

17

Nguyễn Tuấn Khánh NV  

V

Trung tâm dịch vụ Khách sạn Bàn Thạch

   

18

Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc

0935.228.124

19

Trương Quốc Sơn

Phó Giám đốc

 0935.252.113

VI

BQL KCN Bắc Chu Lai

   

20

Nguyễn Văn Vinh

Trưởng Ban

0905.519.028

21

Trần Quốc Trưởng

Phó Ban

0913.019.163

22

Huỳnh Thị Yên

Phó Ban

0937.525.455

23

Dương Trần Quốc Thống

NV

0919.658.252

24

Nguyễn Hữu Đạt

NV

0904.261.533

25

Phan Như Pháp

NV

0905.949.691

26

Nguyễn Quân

NV

 

27

Trần Thanh Toán

NV

0167.2794.710

28

Trần Thanh Vương

NV

 

29

Lê Đình Lập

NV

 

30

Huỳnh Quốc Phú

NV

 

31

Châu Nguyễn Ngọc Ngộ

NV

 

VII

Xí Nghiệp DV và KD xây lắp

   

32

Hoàng Kỳ Giang

Phó Giám đốc 0905.633.187

33

Nguyễn Văn Long

NV

 

34

Trần Viết Hoàn

NV

 

35

Phạm Thành Lê

NV

0906.744.913

36

Cao Bá Trung

NV

 

VIII

BQL Dự án đầu tư xây dựng

   

37

Nguyễn Vĩnh Dương

Trưởng Ban

0978.502.662

38

Nguyễn Hồng Nguyên

NV

0976.541.962

39

Lê Xuân Huy

NV

0938.254.544

40

Trần Thị Cẩm Vân

NV

0988.355.476

41

Nguyễn Gia Trạch

NV

 

IX

BQL KCN Tam Thăng

   

42

Lê Công Bình

Trưởng ban

0932.410.468

43

Lê Trường An

Phó Ban

0906.602.443

44

Phạm Thanh Hùng

NV

0935.292.737

45

Trịnh Thế Thìn

NV

0935.336.346

46

Đoàn Thị Thanh Nhàn

NV

0935.435.295

47

Lê Ngọc Minh

NV

 

48

Phạm Quốc Văn

NV