Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Danh bạ điện thoại

TT

Họ và tên

 Chức vụ

Số điện thoại

I

Viên chức quản lý

   

1

Nguyễn Văn Chúng

Chủ tịch HĐTV, Giám đốc

 

2

Vũ Hồng Nhân

    TV HĐTV,      Phó Giám đốc

 

3

Bùi Tấn Quý

Phó Giám đốc

0905.226.132

4

Huỳnh Thị Tú Trinh

Kiểm soát viên

0989.930.983

II

P. Kế hoạch- Tổng hợp

   

5

Nguyễn Thanh Cư

Kế toán trưởng, Trưởng Phòng

0905.475.707

6

Trần Thị Nhật Tiến

NV

0913.874.343

7

Ngô Kiều Diễm

NV

0903.834.876

8

Nguyễn Thị Mỹ Thầm

NV

0935.479.011

9

Lê Thị Bích Hà

NV

0905.939.504

10

Phạm Thị Sương

NV

0989.387.650

11

Võ Văn Hoành

NV

0903.525.572

12

Hồ Hải Sơn

NV

0935.878.464

III

Trung tâm dịch vụ Khách sạn Bàn Thạch

   

13

Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc

0935.228.124

14

Trương Quốc Sơn

Nhân sự

 0935.252.113

IV

BQL KCN Bắc Chu Lai

   

15

Nguyễn Văn Vinh

Trưởng Ban

0905.519.028

16

Trần Quốc Trưởng

Phó Ban

0913.019.163

17

Huỳnh Thị Yên

Phó Ban

0937.525.455

18

Dương Trần Quốc Thống

NV

0919.658.252

19

Nguyễn Tuấn Khánh

NV

0905.480.516

20

Nguyễn Hữu Đạt

NV

0904.261.533

21

Phan Như Pháp

NV

0905.949.691

22

Nguyễn Quân

NV

 

23

Trần Thanh Toán

NV

0167.2794.710

24

Trần Thanh Vương

NV

 

25

Lê Đình Lập

NV

 

26

Huỳnh Quốc Phú

NV

 

27

Châu Nguyễn Ngọc Ngộ

NV

 

V

Xí Nghiệp DV và KD xây lắp

   

28

Lê Ngọc Thủy

Giám đốc XN

0903.555.136

29

Hoàng Ngọc Linh San

NV

0977.261.896

30

Nguyễn Văn Long

NV

 

31

Trần Viết Hoàn

NV

 

32

Phạm Thành Lê

NV

0906.744.913

33

Cao Bá Trung

NV

 

VI

BQL Dự án đầu tư xây dựng

   

34

Nguyễn Vĩnh Dương

Trưởng Ban

0978.502.662

35

Hoàng Kỳ Giang

Phó Ban

0905.633.187

36

Nguyễn Hồng Nguyên

NV

0976.541.962

37

Lê Xuân Huy

NV

0938.254.544

38

Trần Phi Lân

NV

 

39

Trần Thị Cẩm Vân

NV

0988.355.476

40

Lê Ngọc Minh

NV

 

41

Nguyễn Gia Trạch

NV

 

VII

BQL KCN Tam Thăng

   

42

Lê Công Bình

Trưởng ban

0932.410.468

43

Lê Trường An

Phó Ban

0906.602.443

44

Phạm Thanh Hùng

NV

0935.292.737

45

Trịnh Thế Thìn

NV

0935.336.346

46

Đoàn Thị Thanh Nhàn

NV

0935.435.295

47

Hồ Ngọc Hậu

NV

0934.934.484