Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Danh bạ điện thoại

TT

Họ và tên

 Chức vụ

Số điện thoại

I

Lãnh đạo Công ty

   

1

Vũ Hồng Nhân

Chủ tịch HĐTV

 

2

Huỳnh Thị Tú Trinh

TV HĐTV

0989.930.983

3

Lê Ngọc Thủy

Giám đốc

0903.555.136

4

Bùi Tấn Quí

Phó Giám đốc

0905.226.132

5

Lê Công Bình

Phó Giám đốc

0935.121.636

6

Nguyễn Vĩnh Dương

Phó Giám đốc

0934.880.968

7

Hứa Trọng Nghĩa

Kiểm soát viên

 

II Văn phòng Công ty    
7 Nguyễn Văn Vinh Chánh Văn phòng 0905.519.028
8 Trần Quốc Trưởng Phó chánh VP 0913.019.163
9 Trần Thị Nhật Tiến NV 0913.874.343

10

Phạm Thị Sương

NV 0989.387.650
11

Võ Văn Hoành

NV 0903.525.572

12

Bùi Thị Thanh Thúy

NV 0906.478.479

13

Hồ Ngọc Hậu

NV 0934.934.484

III

Ban Kiểm toán nội bộ

   

14

Lê Xuân Huy

NV  0938.254.544

IV

P. Kế hoạch - Tài chính

   

15

Nguyễn Thanh Cư

Kế toán trưởng, Trưởng Phòng

0905.475.707

16

Lê Thị Bích Hà

Phó phòng

0905.939.504

17

Ngô Kiều Diễm

NV

0903.834.876

18

Nguyễn Thị Mỹ Thầm

NV

0935.479.011

19

Trần Thị Ngọc Trâm

NV

 

V

Trung tâm dịch vụ Khách sạn Bàn Thạch

   

21

Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc

0935.228.124

22

Trương Quốc Sơn

Phó Giám đốc

 0935.252.113

VI

Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai

   

24

Lê Trường An

Phó Ban

0906.602.443

25

Huỳnh Thị Yên

Phó Ban

0937.525.455

27

Nguyễn Hữu Đạt

NV

0904.261.533

28

Phan Như Pháp

NV

0905.949.691

29

Nguyễn Quân

NV

 

30

Trần Thanh Toán

NV

0167.2794.710

32

Châu Nguyễn Ngọc Ngộ

NV

 
33 Nguyễn Tuấn Khánh    

VII

Ban quản lý KCN Tam Thăng

33

Phạm Thanh Hùng

NV

0935.292.737
34 Trịnh Thế Thìn NV 0935.336.346
35 Đoàn Thị Thanh Nhàn NV 0935.435.295
36 Lê Ngọc Minh NV  
37 Phạm Quốc Văn NV  
38 Huỳnh Đức Sơn NV  
39 Nguyễn Văn Bình NV  
40 Nguyễn Văn Đức NV  

VII

Xí Nghiệp DV và KD xây lắp

   

41

Hoàng Kỳ Giang

Phó Giám đốc 0905.633.187

42

Nguyễn Văn Long

NV

 

44

Phạm Thành Lê

NV

0906.744.913

45

Cao Bá Trung

NV

 

46

Trần Thanh Vương

NV

 

VIII

BQL Dự án đầu tư xây dựng

   

48

Trần Phi Lân

Phó Ban

 

49

Nguyễn Hồng Nguyên

NV

0976.541.962

50

Trần Thị Cẩm Vân

NV

0988.355.476

51

Nguyễn Gia Trạch

NV

 

52

Dương Trần Quốc Thống

NV

 

53

Lê Minh Hải

NV