Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố Tam Kỳ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020–2025

Ngày 05.11.2020, Đảng bộ Công Ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai triển khai Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020–2025.

Tham dự Hội nghị có toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ; trưởng phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc, đoàn thể và Người lao động Công ty. Hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Văn Chúng - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên truyền đạt những nội dung chủ yếu của nghị quyết về: Đánh giá tình hình thực hiện và kết quả 5 năm 2015-2020; Những bài học kinh nghiệm chủ yếu; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm 2020–2025; Đồng thời cũng đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp đột phá cần tổ chức triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ đến.

Anh.jpg

Toàn cảnh Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ

Đồng chí Nguyễn Văn Chúng nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp đảng viên, Người lao động thuộc Đảng bộ nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị, qua đó, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn công tác và đời sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

HNH.