Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

Ngày 28/12/2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Chúng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trình Minh Đức – UVTV, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Duy Ân - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Tam Kỳ.

Anh_Hoi_nghi.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Chúng - Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là năm Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp và Thành ủy Tam Kỳ; Những kết quả đạt được từ những năm trước, nhất là tiềm lực tài chính đã tạo điều kiện cho Công ty vượt khó, phát triển bền vững. Với tinh thần nổ lực lớn, quyết tâm cao, Đảng bộ Công ty đã đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược quản lý, đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. Bên cạnh tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, tiến hành các thủ tục cần thiết tập trung Bồi thường GPMB để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ bản kết cấu hạ tầng các KCN, KDC hiện có và chuẩn bị các thủ tục pháp lý đối với KCN Tam Thăng mở rộng nhằm góp phần vào sự phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai và kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam; không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn Bàn Thạch để ngày càng đảm bảo phục vụ tốt khách hàng; Đồng thời mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác như xây lắp, tư vấn đầu tư… nhằm tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển, thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước và nâng cao mức sống của Người lao động trong Công ty.

Anh_Hoi_nghi_3.jpg

Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Người lao động; tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đúng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Không ngừng tổ chức quán triệt cho đảng viên, quần chúng tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn kịp thời; Đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động Công đoàn và Đoàn thanh niên; nâng cao giáo dục truyền thống yêu nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phối hợp và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ quan, địa phương và Khu công nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trình Minh Đức - UVTV Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ đã ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ Công ty đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh năm 2021 phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Anh_Hoi_nghi_2.jpg

Đồng chí Trình Minh Đức – UVTV, Phó Bí thư Thường trực

Thành ủy Tam Kỳ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Chúng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã gửi lời cảm ơn đồng chí Trình Minh Đức và đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc, các phòng ban đơn vị trực thộc công ty tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2021.