Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai năm 2020

Sáng ngày 10/01/2020, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chúng – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Vũ Hồng Nhân, Phó bí thư Đảng bộ, thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty; đồng chí Bùi Tấn Quí, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể người lao động trong Công ty.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các báo cáo có liên quan.

1.jpg

Đ/c Vũ Hồng Nhân báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

2.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Chúng phát biểu chỉ đạo, định hướng tham gia góp ý tại Hội nghị

Tại hội nghị, Người lao động trong Công ty đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Những ý kiến của người lao động với các nội dung chủ yếu như: công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, chế độ của người lao động đều được Đoàn chủ tịch trả lời, giải thích thỏa đáng công khai ngay tại Hội nghị trên tinh thần dân chủ, cởi mở.

Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân, người đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại và thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020 với tỷ lệ thống nhất đạt 100%.

Tiếp theo đó, Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng năm 2019 cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, có nhiều đóng góp vào sự thành công chung của Công ty.

3.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Chúng trao Giấy khen và phần thưởng cho đại diện tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4.jpg

Đ/c Vũ Hồng Nhân trao Giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị là nơi người lao động được phát huy quyền dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc tham gia quản lý, xây dựng đơn vị. Đồng thời là dịp để vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, có nhiều đóng góp vào sự thành công chung của Công ty. Thông qua việc thực hiện dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa và hạn chế những tranh chấp trong doanh nghiệp; đồng thời góp phần thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.