Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai lần thứ III

    Sáng ngày 19.5, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh đến dự.

Quang cảnh Đại hội

     Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư vào các KCN, tạo thương hiệu KCN Bắc Chu Lai và KCN Tam Thăng, quản lý kinh doanh khách sạn Bàn Thạch bước đầu có hiệu quả. Tổng doanh thu năm 2015 là 25,693 tỷ đồng, đến hết năm 2019 đã nâng lên 78,043 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đầu nhiệm kỳ trên 2,3 tỷ đồng, đến cuối năm 2019 gần 10 tỷ đồng. Bên cạnh việc chăm lo cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên, Đảng bộ công ty thường xuyên quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với tổng số tiền hỗ trợ cho các hoạt động này trong nhiệm kỳ là 7,5 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã phát triển 15 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, hiệu quả; xây dựng CIZIDCO vững mạnh và phát triển bền vững”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp  của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí, bầu đoàn đại biểu gồm 2 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguồn tin: Lê Thu - Quang Sơn