vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nhân sự Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty:

- Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty

Đồng chí Lê Ngọc Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty

- Đồng chí Huỳnh Thị Tú Trinh - Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty

- Đồng chí Bùi Tấn Quí - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 5, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai, Chủ tịch Công đoàn

- Đồng chí Lê Công Bình - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3, Phó Giám đốc Công ty

- Đồng chí Nguyễn Vĩnh Dương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2, Phó Giám đốc Công ty

- Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Đảng ủy viên, Trưởng Ban quản lý KCN Tam Thăng.

2. Các chi bộ trực thuộc:

* Chi bộ 1:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Cư - Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng, Phụ trách phòng Kế hoạch Tài chính

- Đồng chí Trần Quốc Trưởng - Phó Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Công ty

 - Đồng chí Ngô Kiều Diễm - Chi Ủy viên, Nhân viên phòng Kế hoạch Tài chính.

* Ban Chấp hành Chi bộ 2:

- Đồng chí Nguyễn Vĩnh Dương - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty.

* Ban Chấp hành Chi bộ 3:

- Đồng chí Lê Công Bình - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty.

* Ban Chấp hành Chi bộ 4:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Khách sạn ven sông Bàn Thạch

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sơn - Chi ủy viên, Phó Giám đốc Khách sạn ven sông Bàn Thạch.

* Chi bộ 5:

 - Đồng chí Bùi Tấn Quí - Bí thư Chi bộPhó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai, Chủ tịch Công đoàn

Đồng chí Huỳnh Thị Yên - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai.

3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty:

- Đồng chí Lê Ngọc Thủy - Chủ nhiệm, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty

- Đồng chí Trần Quốc Trưởng - Phó Chủ nhiệm, Chánh Văn phòng Công ty

- Đồng chí Ngô Kiều Diễm - Ủy viên, Nhân viên phòng Kế hoạch Tài chính.