vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ngày 29 và ngày 30/8/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị, có đồng chí Vũ Hồng Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Huỳnh Thị Tú Trinh – Đảng ủy viên, Thành viên HĐTV Công ty; đồng chí Lê Ngọc Thủy – Đảng ủy viên, Giám đốc Công ty; các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể Đảng viên, Người lao động Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập quán triệt 04 chuyên đề gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới. 

Quang_canh.jpg

Quang cảnh Hội nghị

          BT_Nhan.jpg

Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty truyền đạt Nghị quyết

Việc nghiên cứuhọc tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm giúp Đảng viên, Người lao động Công ty nắm vững những nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú và sinh động trong toàn Đảng bộ, góp phần đưa các Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.