vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2023.

Chiều ngày 05/5/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2023: “Về đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khẳng định vị thế và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam”.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Vũ Hồng Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí Đảng ủy viên, Lãnh đạo các phòng, ban và toàn thể Đảng viên, Người lao động Công ty.

z4326564716629_a7209b5f53a818c5449c8994f1a52ee4.jpg

Quang cảnh buổi học tập chuyên đề

Công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên

Quán triệt đến hội nghị chuyên đề 2023, đồng chí Lê Công Bình – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty điểm lại những mốc son lịch sử, dấu ấn phát triển nổi bật của quê hương Quảng Nam, nhất là sau hơn 36 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và hơn 25 năm tái lập tỉnh. Đồng thời khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của Đảng bộ Quảng Nam được đúc kết trong quá trình ra đời, xây dựng và trưởng thành trong 93 năm qua.

Thực tiễn đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục vận dụng một cách có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường phù hợp với địa phương, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

z4326330055073_10bd2faa8338ac0148cba6e06596b758.jpg

Đồng chí Lê Công Bình – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty triển khai và truyền đạt chuyên đề năm 2023.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, buổi học tập chuyên đề đã nêu ra nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Đó là nhóm nhiệm vụ và giải pháp về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trong năm 2023 và nhóm giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Công tác tuyên truyền, tạo nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi đảng viên, người lao động. Đặc biệt, là khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển Quảng Nam trong mỗi đảng viên, người lao động.

Cùng với đó, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí bí thư cấp ủy, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Đây là nhân tố có tính quyết định đến sự phát triển của tỉnh nói chung và Công ty nói riêng.

Thông qua việc học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023, giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên Công ty sẽ nhận thấy được trách nhiệm, vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vai trò nêu gương của lãnh đạo, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước.