vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2023, ngày 17/7/2023, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty, đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Đại diện Công Đoàn, Đoàn Thanh niên công ty, cùng toàn thể cán bộ Đảng viên và CBCNV Công ty.

z4525497361780_d9611177aa542dc790dae3f8104bf6cc.jpg

Hội đồng thành viên Công ty tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty.

z4525449311282_8980fec9abd68420b2b50a895a827fd6.jpg

Đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Trưởng được bổ nhiệm Chánh văn phòng Công ty và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sơn được bổ nhiệm Phó Giám đốc Khách sạn Bàn Thạch

z4525449307536_69bbe83c49a53f073b443fde65002e43.jpg

Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Công ty đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo toàn diện các mặt về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, thi đua, khen thưởng được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định của Đảng.

Tại Hội nghị, UBKT Đảng ủy, Công Đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên của Công ty cũng đã báo cáo sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; các Đảng viên đã tập trung thảo luận về một số nội dung như: kết nạp đảng viên mới, tổ chức sinh hoạt chi bộ, công tác quy hoạch và kiện toàn bộ máy làm việc, tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên (Thành ủy Tam Kỳ) về công tác xây dựng đảng…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Hội nghị xác định tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược quản lý, đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. Trong đó tập trung BTGPMB KCN Tam Thăng mở rộng để có mặt bằng bàn giao cho Công ty Hyosung thực hiện dự án. Bên cạnh tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng các KCN, KDC hiện có; nâng cao chất lượng dịch vụ của Khách sạn Bàn Thạch … nhằm tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển, thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước và nâng cao mức thu nhập của Người lao động trong Công ty.

z4525449305115_3b03f9c6ed06054ba89c2ff5e392b86f.jpg

Đồng chí Lê Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện tốt các Chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với văn hóa doanh nghiệp; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đúng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; Đẩy mạnh các hoạt động phong trào của Công đoàn và Đoàn thanh niên tại các KCN và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

z4525449282921_5fc981d7c60f2af55090663c8181d347.jpg

Lãnh đạo Công ty chúc mừng CBCNV Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Vũ Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đề nghị Văn phòng Đảng ủy công ty tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đồng chí tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo và nội dung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc, các phòng ban đơn vị trực thộc công ty cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm đã đề ra.