Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Quảng Nam bổ sung gần 250 ha đất mở rộng KCN Tam Thăng

Tỉnh Quảng Nam sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng ở tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình lên hơn 160 ha, sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng.

Ngày 22/7, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Theo đó, điều chỉnh tăng chỉ tiêu sử dụng đất KCN Tam Thăng tại xã Bình Nam lên hơn 160 ha (tổng sau điều chỉnh là hơn 300 ha). Trong hơn 300 ha đó, diện tích đã thực hiện hơn 51 ha và diện tích mở rộng thêm gần 250 ha, sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng giảm chỉ tiêu sử dụng đất KCN Đông Quế Sơn tại xã Bình Phục và Bình Giang hơn 160 ha, cụ thể từ hơn 246 ha xuống còn hơn 86 ha.

hi.jpg

KCN Tam Thăng. (Ảnh: CIZIDCO).

HĐND tỉnh Quảng Nam giao UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Thăng Bình cập nhật chỉ tiêu điều chỉnh đất KCN nêu trên của Nghị quyết vào hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đảm bảo quy định pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định chặt chẽ thủ tục đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, các dự án đầu tư vào KCN đảm bảo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Nam trong quá trình thực hiện, trường hợp có sử dụng đất rừng, đề nghị chỉ đạo cơ quan chuyên môn, địa phương rà soát, lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo rà soát quy hoạch chi tiết KCN Tam Thăng mở rộng sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Trong đó nghiên cứu bố trí tỷ lệ đất trồng cây xanh phù hợp trong KCN.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam có tờ trình lên HĐND tỉnh cho biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (CIZIDCO) được lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Cổng thông tin CIZIDCO cho biết, công ty được UBND tỉnh Quảng Nam thành lập ngày 10/10/2011, được giao nhiệm vụ quản lý, đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Chu Lai, KCN Tam Thăng.

KCN Tam Thăng là một trong 5 KCN của Khu kinh tế mở Chu Lai, nằm trong Quy hoạch tổng thể, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 23/3/2004, được Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích hơn 197 ha.

Ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Tam Thăng là công nghiệp dệt may và phụ trợ ngành dệt may; sản xuất linh kiện và thiết bị điện – điện tử; chế tạo máy móc; công nghiệp công nghệ cao; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất sản phẩm từ plastic.