Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Cizidco đạt tổng doanh thu hơn 68 tỷ đồng

(QNO) - Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco), từ đầu năm đến nay công ty triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, tiêm phủ vắc xin cho toàn bộ 2 khu công nghiệp do công ty làm chủ đầu tư, tạo ổn định sản xuất kinh doanh.

KCN Bắc Chu Lai - Môi trường đầu tư thân thiện do CIZIDCO làm chủ đầu tư. Ảnh NTB

Khu công nghiệp Bắc Chu Lai - môi trường đầu tư thân thiện do Cizidco làm chủ đầu tư. Ảnh: N.T.B

Công ty xúc tiến được 1 dự án đầu tư gần 2 triệu USD vào Khu công nghiệp Tam Thăng. Lũy kế đến nay, trong 2 Khu công nghiệp Tam Thăng và Bắc Chu Lai đã có 51 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cụ thể: 27 dự án vốn FDI (chủ yếu là nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Đức) với tổng vốn đăng ký gần 613 triệu USD, vốn đã thực hiện gần 500 triệu USD; 24 dự án đầu tư trong nước đăng ký vốn 4.487 tỷ đồng, vốn đã thực hiện 3.955 tỷ đồng. Hiện 44 dự án đi vào hoạt động, có 5 dự án đang xây dựng và lắp đặt, 1 dự án dừng hoạt động (Kính nổi Chu Lai), giải quyết việc làm cho gần 20 nghìn lao động địa phương.

Ông Vũ Hồng Nhân - Giám đốc Cizidco cho biết, ước tổng doanh thu năm 2021 hơn 68 tỷ đồng, đạt 100,41% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 16 tỷ đồng, đạt hơn 457% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 7,3 tỷ đồng, đạt 118,6% kế hoạch.

Cạnh đó, giải quyết cho hơn 100 người lao động công ty với thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng và đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm; tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện với số tiền 600 triệu đồng.

 NGUYỄN THANH BÌNH