vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

CIZIDCO được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững và Top 100 KCN xanh thân thiện với môi trường.

Ngày 15/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam (VEIA) tổ chức Vinh danh Top 100 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững và Top 100 KCN xanh thân thiện với môi trường.

sdádas.jpg

Sau quá trình làm việc cẩn trọng, khoa học, với quy trình rõ ràng, minh bạch thông qua bộ tiêu chí bình chọn khắt khe, ngày 15/10/2023, tại buổi Vinh danh Ban Tổ chức đã lựa chọn trao chứng nhận Top 100 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững, Top 100 KCN xanh thân thiện với môi trường cho Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (CIZIDCO).

z4787130068956_d3c9769fb0c76153cd9817f4ec19445b.jpg

Ông Lê Ngọc Thủy – Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty nhận chứng nhận Top 100 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững

z4787130075297_078234cd81eb28058c4c1a67182cc0ef.jpg

Ông Lê Công Bình – Phó Giám đốc Công ty nhận chứng nhận Top 100 KCN xanh thân thiện với môi trường

z4791936345092_0a28c87d43084840f6b93c902c7a64b6.jpg

CIZIDCO vinh dự được trao chứng nhận Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững, KCN xanh thân thiện với môi trường

Được biết, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thành lập từ 23/4/2011 được quản lý trực tiếp của Bộ Công Thương với mong muốn xây dựng và góp phần phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành có đóng góp quan trọng trong cơ cấu phát triển ngành công nghiệp Việt Nam, có khả năng giải quyết hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên. Hiệp hội có vai trò là đầu mối kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức, chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới ngành công nghiệp môi trường.

Việc vinh dự được trao chứng nhận Top 100 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững và Top 100 KCN xanh thân thiện với môi trường và Kỷ niệm chương là sự ghi nhận cho những nỗ lực, đổi mới, sáng tạo không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên CIZIDCO đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thị trường khu công nghiệp Việt Nam. Qua đó, thúc doanh nghiệp trong việc đầu tư, xây dựng và đưa ra thị trường KCN có chất lượng, bền vững, thân thiện môi trường.