vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Quảng Nam kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong phát triển các khu công nghiệp mới

UBND tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH-ĐT, Bộ TN-MT tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp (KCN) của tỉnh đã được phân bổ đến năm 2025.‏

Khu công nghiệp Tam Thăng và Tam Thăng mở rộng do CIZIDCO làm chủ đầu tư thân thiện môi trường và phát triển bền vững. Ảnh NTB

Khu công nghiệp Tam Thăng và Tam Thăng mở rộng do CIZIDCO làm chủ đầu tư thân thiện môi trường và phát triển bền vững. Ảnh NTB

Cụ thể, theo phương án phát triển KCN trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, trên địa bàn tỉnh quy hoạch phát triển 20 KCN với tổng diện tích quy hoạch dự kiến hơn 10.165ha. Trong đó, 14 KCN đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền với tổng diện tích hơn 3.310ha.

So với chỉ tiêu sử dụng đất KCN được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 ( tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 và Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024) là 2.725ha thì khả năng sử dụng đất KCN của tỉnh Quảng Nam theo thực tế thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất đến năm 2025 khoảng 2.484,2ha, phần chỉ tiêu sử dụng đất KCN còn lại 240ha có thể bố trí sử dụng cho các KCN mở mới đến năm 2025. Diện tích còn lại, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục bố trí sử dụng trong giai đoạn 2026 - 2030 theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, nếu căn cứ vào chỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Quảng Nam (2.725ha), yêu cầu phải bố trí đủ cho các KCN hiện nay đã có văn bản, chủ trương đầu tư, sau đó mới xem xét, giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho các KCN mới thì trong những năm đến, Quảng Nam không thể đầu tư thêm các KCN mới theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chưa kể, đối với 14 KCN hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích 3.310,67ha thì chỉ tiêu sử dụng đất KCN được phân bổ đến năm 2025 đã thiếu 587,67ha. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH-ĐT, Bộ TN-MT xem xét thống nhất chủ trương UBND tỉnh Quảng Nam chủ động sử dụng chỉ tiêu đất KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh đến năm 2025 để cân đối, ưu tiên bố trí kế hoạch sử dụng đất cho các KCN đã thành lập và phần còn lại bố trí cho các KCN đề xuất đầu tư mới, đảm bảo phù hợp với khả năng thực tế thực hiện BTGPMB, giao đất, cho thuê đất.

Theo Báo Quảng Nam