Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai và Tập đoàn Panko Hàn Quốc ký kết biên bản thỏa thuận đầu tư.

Sáng ngày 22/04/2015, tại trụ sở văn phòng Ban Quản lý KCN Tam Thăng, Ông Nguyễn Văn Chúng, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV PTHT KCN Chu Lai và Ông Choi Young Joo, Chủ tịch Tập đoàn Panko Hàn Quốc đã ký kết biên bản thỏa thuận đầu tư.

Theo biên bản thỏa thuận này, đầu tháng 07/2015 Công ty TNHH MTV PTHT KCN Chu giao 30 ha đất có cơ sở hạ tầng để Tập đoàn Panko Hàn Quốc triển khai đầu tư Dự án xây dựng nhà máy dệt, may, nhuộm tại KCN Ta Thăng với tổng vốn đầu tư: 30.000.000 USD ; Cùng đầu tư với Tập đoàn Panko Hàn Quốc có 02 Công ty phụ trợ ngành dệt may của Hàn Quốc: Duck San Enterprise Co.,ltd và Paka Textile Co.,ltd do Tập đoàn Panko Hàn Quốc hỗ trợ xúc tiến đầu tư, dự kiến diện tích sử dụng đất khoảng 20 ha.                                                                                                                                                                                       Lê Dung