Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần II – Nhiệm kỳ 2015 – 2020.

           Được sự chỉ đạo và cho phép của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, sáng ngày 14/5/215, Chi bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II – Nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại biểu tham dự Đại hội gồm các đồng chí là lãnh đạo trong Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và sự có mặt đông đủ của 20 Đảng viên của Chi bộ Công ty.

            Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ của Công ty Nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng,mục tiêu , nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty, công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội đạt  nhiều kết quả tốt, tình hình an ninh trật tự được ổn định. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

            Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí Đảng viên dự đại hội đã có những đóng góp ý kiến thiết thực để giúp Chi bộ khắc phục những hạn chế tồn tại và định hướng tốt hơn trong việc lãnh đạo Công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Dậy, lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp và đồng chí Nguyễn Hồng Quang, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai biểu dương sự nỗ lực không ngừng của Chi bộ đã lãnh đạo Công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa Khu công nghiệp Bắc Chu Lai phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều nhà đầu tư, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam, đồng thời các đồng chí cũng lưu ý Công ty cần khắc phục những hạn chế, Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo tốt hơn nữa để Công ty có thể thực hiện thành công những nhiệm vụ có thể nói là có nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới mà cụ thể là đầu tư, phát triển thành công Khu công nghiệp Tam Thăng.

            Đại hội cũng đã tiến hành công tác bầu cử dân chủ, công khai với tinh thần nghiêm túc. Kết quả đã bầu được 03 đồng chí trong Banh chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Chúng, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty tái đắc cử chức danh Bí thư với 100% phiếu tán thành, đồng chí Vũ Hồng Nhân, thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Quốc Trưởng, Phó trưởng Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp trúng cử thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ tới. Ngoài ra tại Đại hội cũng đã bầu 02 người gồm đồng chí Nguyễn Văn Chúng và đồng chí Vũ Hồng Nhân là đại biểu Công ty tham dự đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

            Phát biểu tổng kết đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chúng thay mặt đoàn Chủ tịch cảm ơn những ý kiến biểu dương và xin tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, các đồng chí đảng viên trong chi bộ để đưa vào Nghị quyết hành động trong nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, đồng chí cũng đánh giá những nhiệm vụ, khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ mới là vô cùng to lớn, do đó cần có sự đồng tâm hiệp lực, đóng góp nhiều hơn nữa của đảng viên, cán bộ nhân viên Công ty để Công ty có đủ tiềm lực hoàn thành tốt các vấn đề mà Nghị quyết đaị hội đã đề ra. Kết thúc đại hội, Nghị quyết đại hội chi bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai được thông qua với 100% số phiếu tán thành.

                                                                                                         Nguyễn Vĩnh Dương – Phòng ĐTHTDN