vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Ông Đinh Văn Cương, Ủy viên trung ương đảng, phó Ban kinh tế trung ương thăm và làm việc với Công ty CP kính nổi Chu Lai- Indevco

      Chiều ngày 9/4/2013, Ông Đinh Văn Cương, Ủy viên trung ương Đảng, phó Ban kinh tế trung ương và đoàn cán bộ của Ban kinh tế trung ương đã đến thăm quan nhà máy kính nổi Chu Lai và làm việc với Công ty CP kính nổi Chu Lai- Indevco, cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Hồng Quang phó Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Ông Đỗ Việt Phương Tổng giám đốc Công ty tiếp và làm việc với đoàn.

 

 

(Ông Đinh Văn Cương, Ủy viên trung ương Đảng, phó Ban kinh tế trung ương trao đổi với Ông Đỗ Việt Phương, Tổng giám đốc Công ty CP Kính nổi Chu Lai)


     Theo báo cáo của ông Đỗ Việt Phương, trong năm 2012, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã có nhiều cố gắng khắc phục, tìm kếm thị trường xuất khẩu nên đã duy trì và phát triển sản xuất. Tổng doanh thu 2012 đạt 1.651 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 35 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trên 10 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 750 lao động, thu nhập bình quân đầu người 5,2 triệu đồng. Khó khăn lớn nhất hiện nay của Công ty vẫn là đầu ra của sản phẩm.

Ông  Cương đã đánh gía cao sự nổ lực và kết quả đạt được của tập thể CBCNV Công ty Kính nổi Chu Lai- Indevco trong thời gian vừa qua, chia sẻ và đề nghị Công ty cần có giải pháp tiếp tục duy trì sản xuất vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay.