vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai hoàn thành đề án bảo vệ môi trường Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Bắc Chu Lai giai đoạn 1.

      Sáng ngày 4/5/2013, Đoàn kiểm tra về môi trường được thành lập theo QĐ 98/QĐKTM ngày 02/5/2013 của Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai do ông Nguyễn Hồng Quang Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường dự án đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Bắc Chu Lai ( giai đoạn 1 ).

 

(Nhà máy xử lý nước thải KCN Bắc Chu Lai công suất 1900 m3/ngày đêm)

Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Chu Lai ( giai đoạn 1 ) nằm trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai làm chủ đầu tư có diện tích đất công nghiệp cho thuê la 176 ha, trong đó diện tích cho thuê là 142 ha. Đề án bảo vệ môi trường dự án đầu tư này được Ban quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai phê duyệt tại QĐ số 28/QĐ-KTM ngày 19/02/2009.

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo Công ty và kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Hồng Quang thay mặt Đoàn kiểm tra đánh giá cao những cố gắng của Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường KCN. Công ty đã thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động môi trường phát sinh từ Dự án. Đặc biệt, Công ty đã đầu tư xây dựng và đưa hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải công suất 1900 m3/ ngày đêm vào hoạt động, kịp thời xử lý nước thải của các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Bắc Chu Lai. Nhà máy xử lý nước thải được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép xả nước thải và nguồn nước theo QĐ số 788/QĐ-UBND ngày 14/03/2013 và nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam QCVN 40: 2011 BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.