vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Giới thiệu chung về xí nghiệp

1. Tên đơn vị: Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh xây lắp
2. Trụ sở: Lô số 05, đường số 1, khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
3. Điện thoại: (0235) 2479579; Fax: (0235) 3567589
4. Phó Giám đốc Phụ trách: Hoàng Kỳ Giang.