vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Công ty TNHH Thông Tĩnh Quảng Nam đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nhựa thông xuất khẩu tại Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai

Ngày 21/4/2014, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cấp Giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp số 333043000117 cho Công ty TNHH Thông Tĩnh Quảng Nam thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nhựa thông xuất khẩu tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai.

Nhà máy có công suất: 10.000 tấn/năm, vốn đăng ký thực hiện dự án 2, 8 triệu USD, diện tích sử dụng đất 7.760 m2,

Ông Liu Ming Rui, Giám đốc Công ty Thông tĩnh Quảng Nam cho biết: Nhà máy sẽ được triển khai đầu tư và đi vào hoạt động vào cuối năm 2014.