vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Khu kinh tế mở Chu Lai, những đóng góp bước đầu từ sản xuất công nghiệp

Ngày 25/7/2003, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể lễ công bố Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động Khu kinh tế mở Chu Lai (KKTM Chu Lai).


Bên cạnh việc tiếp tục tập trung nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai cùng một lúc phải lo công tác lập quy hoạch các Khu chức năng, quy hoạch xây dựng các Khu tái định cư, BTGPMB; tạo vốn xây

Xem tiếp...

Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường KCN - Đôi điều cần bàn

alt Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại, bảo đảm sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của một đất nước. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Đối với nước ta, vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển KCN, KCX, KKT nói riêng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và đề cập đến ngay từ những năm đầu hình thành, phát triển.

Xem tiếp...

Hệ thống tiêu chí xếp hạng KCN – giải pháp khả thi trong quá trình xây dựng mô hình quản lý nhà nước về KCN

alt Trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước, vai trò của việc hình thành và phát triển các KCN tập trung được xem như một giải pháp cơ bản trong quá trình hình thành các khu đô thị mới, giải quyết nhu cầu việc làm, phân bố dân cư theo quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội trong từng địa phương. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó các tỉnh miền Đông Nam bộ chiếm vai trò trọng yếu, là điển hình trong cả nước về chiến lược xây dựng KCN tập trung. Xếp hạng các KCN cũng là một trong các mục tiêu của chiến lược xây dựng các KCN nhằm thực hiện CNH, HĐH tại tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp...

Hội thảo “Vấn đề lao động và điều kiện sống, làm việc của công nhân KCN, KKT”

alt Ngày 10/5/2011 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Vấn đề lao động và điều kiện sống, làm việc của công nhân KCN, KKT”. Hội thảo nhằm mục đích phân tích đánh giá tổng quan về việc ban hành, thực hiện các chính sách có liên quan đến điều kiện sống, làm việc của người lao động trong KCN, KKT và thực trạng đời sống việc làm của họ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ trong KCN, KKT. Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình tổng kết đánh giá 20 năm phát triển KCN, KKT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xem tiếp...

Điều kiện sống và làm việc của công nhân nhìn từ KCN Bắc Chu Lai

alt KCN Bắc Chu Lai là một trong 5 KCN thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, nằm trong quy hoạch tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 43/2004/QĐ-TTg ngày 23/03/2004, có tổng diện tích 361,4 ha, trong đó Giai đoạn 1: 176,9 ha, đất công nghiệp cho thuê 142,10 ha, đã cho thuê 136,6 ha, tỉ lệ lấp đầy đạt 96,1%. Hiện có 23 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 3 dự án đầu tư nước ngoài,

Xem tiếp...

Khởi công nhà máy sản xuất pin mặt trời

altPhát lệnh khởi công xây dựng Nhà máy tại tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá đây là một trong những dự án công nghiệp rất phù hợp với nhu cầu xã hội, với bài toán phát triển và an ninh năng lượng của Việt Nam.

 

Ngày 14/5/2011, tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Công ty Công nghiệp năng lượng Đông Dương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tấm thu năng lượng mặt trời công suất 120 MW/năm.

Xem tiếp...

Sự hỗ trợ từ Ban quản lý Khu kinh tế mở, các ngành, địa phương và nhân dân

  Kinh nghiệm cho thấy: sự vào cuộc chỉ đạo, giúp đỡ của hệ thống chính trị, nhân dân địa phương là yếu tố không thể thiếu của việc xây dựng thành công các KCN. Hiện các doanh nghiệp KCN Bắc Chu Lai đang cần sự trợ giúp từ Ban quản lý Khu kinh tế mở, các ngành, địa phương và nhân dân trong việc vay vốn để xây dựng nhà máy và mở rộng sản xuất; đào tạo nghề, nâng cao sự hiểu biết pháp luật về lao động và công đoàn cho đội ngũ công nhân; chỗ ở cho công nhân; hướng dẫn và giải quyết kịp

Xem tiếp...

Những giải pháp hướng đến môi trường đầu tư thân thiện và phát triển bền vững

Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KCN: Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư các hạng mục công trình còn lại của giai đoạn 1, chuẩn bị cho đầu tư hạ tầng giai đoạn 2, tạo cơ sở kết cấu hạ tầng đồng bộ kêu gọi đầu tư và đón đầu kêu gọi đầu tư khi nền kinh tế thế giới được hồi phục và sự lan tỏa của Khu kinh tế Dung Quất, Công ty Phát triển hạ tầng KCN đã và đang tích cực triển khai các công việc có liên quan đến Đề án bảo vệ môi trường KCN, đặc biệt Công ty đang lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư Hệ thống xử lý nước thải chung của KCN, quy mô 7500m3/ngày,đêm, dự kiến cuối năm 2010 đưa vào vận hành giai đoạn một công suất 2500m3/ ngày.đêm.

Xem tiếp...